herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

niedziela, 16 stycznia 2005

Dużo ostatnio mówi się o systemie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych przez Unię Europejską (m.in za zalesianie). Zapewne wielu rolników interesuje ta sprawa a nie posiadają odpowiednio wielu inforacji na ten temat. W związku z tym zamieszczamy na naszej stronie skróty do stron, które poszerzą Państwa wiedzę na ten temat. Znajdują się tam akty prawne, formularze oraz instrukcje potrzebne do uzyskania takiej dopłaty. Dodatkowe informacje można również uzyskaćw lokalnej prasie oraz w telewizji. Oto skróty do stron internetowych:

Informacje o wszystkich formach dotacji:

•  Wspieranie polskiego rolnictwa

•  Serwis internetowy "Unia Europejska dla rolnika"
Informacje o dotacjach na zalesianie:

•  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

•  Fundacja Europa i Samorządność

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]