herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

wtorek, 28 lutego 2006

Sprawozdanie

Dnia 26 lutego odbyło się zebranie walne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieborowie. Przybyło na nie 20 członków. Prezes Jacek Baran złożył sprawozdanie z działalności zarządu i funkcjonowania OSP w Nieborowie w roku 2005. Następnie uzupełniono skład komisji rewizyjnej oraz wybrano delegatów na zjazd gminny ochotniczych straży pożarnych. Zebranie zakończyła dyskusja na temat planów na rok 2006. Najważniejsze podjęte decyzje to: podtrzymywane wartości bojowej straży, przeszkolenie kolejnych członków straży, rozpoczęcie budowy sceny widowiskowej rozbudowa klubu strażaka.

środa, 22 lutego 2006

Zebranie strażackie

Zapraszamy członków i sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieborowie na zebranie, które odbędzie się 26 luty tj. Niedziele o godz. 14:00 w klubie strażaka.
Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]