herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

niedziela, 6 listopada 2005

Spotkanie wyborcze

Odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Hyżne Panem Bogusławem Kotarbą. Obradom przewodniczyła Pani Sołtys - Maria Janik. Na zebranie przybyło około 40 osób, co jak na nasze sołectwo jest i tak bardzo dobrą frekwencją. Liczymy że na kolejnych spotkaniach ta liczba jeszcze wzrośnie. Przewodnim tematem obrad było powiadomienie mieszkańców sołectwa o inwestycjach i pracach wykonanych w Nieborowie. Na ten temat wypowiadała się Pani Sołtys.
W roku 2005 w Nieborowie wykonano:
  • asfaltową nawierzchnię na drodze powiatowej ok. 800m
  • 2 przepusty na rzece Nieborów
  • jeden przepust pod drogą
  • meliorację rzeki na odcinku 400m
  • prace bieżące: odśnieżanie, koszenie trawy w pasie przydrożnym, malowanie przystanków
Pan Wójt przedstawił roczny zakres inwestycji wykonanych w całej Gminie Hyżne, jak również wstępne plany na rok 2006.
W dalszej części zebrania miała miejsce dyskusja na temat: przyszłej modernizacji drogi, budowy oczyszczalni ścieków i wodociągu.
Z przykrością musimy stwierdzić, że niektórzy mieszkańcy Sołectwa nie potrafią docenić ogromnego wkładu Pana Wójta, Sołtysa i Rady Sołeckiej w poprawę standardów życia w Nieborowie. Mamy nadzieję, że kiedyś do nich dotrze, że najważniejsze jest dobro wspólne. Muszą też zrozumieć (o co serdecznie prosimy), że budżet Gminy Hyżne „nie jest workiem bez dna”.
Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]