herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

niedziela, 6 listopada 2005

Spotkanie wyborcze

Odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Hyżne Panem Bogusławem Kotarbą. Obradom przewodniczyła Pani Sołtys - Maria Janik. Na zebranie przybyło około 40 osób, co jak na nasze sołectwo jest i tak bardzo dobrą frekwencją. Liczymy że na kolejnych spotkaniach ta liczba jeszcze wzrośnie. Przewodnim tematem obrad było powiadomienie mieszkańców sołectwa o inwestycjach i pracach wykonanych w Nieborowie. Na ten temat wypowiadała się Pani Sołtys.
W roku 2005 w Nieborowie wykonano:
  • asfaltową nawierzchnię na drodze powiatowej ok. 800m
  • 2 przepusty na rzece Nieborów
  • jeden przepust pod drogą
  • meliorację rzeki na odcinku 400m
  • prace bieżące: odśnieżanie, koszenie trawy w pasie przydrożnym, malowanie przystanków
Pan Wójt przedstawił roczny zakres inwestycji wykonanych w całej Gminie Hyżne, jak również wstępne plany na rok 2006.
W dalszej części zebrania miała miejsce dyskusja na temat: przyszłej modernizacji drogi, budowy oczyszczalni ścieków i wodociągu.
Z przykrością musimy stwierdzić, że niektórzy mieszkańcy Sołectwa nie potrafią docenić ogromnego wkładu Pana Wójta, Sołtysa i Rady Sołeckiej w poprawę standardów życia w Nieborowie. Mamy nadzieję, że kiedyś do nich dotrze, że najważniejsze jest dobro wspólne. Muszą też zrozumieć (o co serdecznie prosimy), że budżet Gminy Hyżne „nie jest workiem bez dna”.

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]