herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

niedziela, 29 października 2006

Spotkanie przedwyborcze

W niedzielę 29 października 2006 odbyło się przedwyborcze spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Nieborów.
W naszym okręgu (Nieborów) do rady gminy Hyżne kandyduje pan Jacek Baran (radny dwóch ostatnich kadencji) i pan Henryk Kotarba. Kandydaci do rady powiatu z gminy Hyżne to: pani Krystyna Wojtyło (lista PSL), pan Grzegorz Bialic (lista PiS), Antoni Ossoliński (lista PiS) oraz Andrzej Wróbel (lista PSL). Na stanowisko wójta gminy Hyżne kandyduje pan Bogu sław Kotarba (obecny wójt).
Prosimy o rozsądny wybór kandydatów

czwartek, 26 października 2006

Spalarnia plazmowa na Makłuczce

W dzisiejszych „Nowinach” na str. 9 znajduje się artykuł dotyczący budowy planowanej inwestycji tzn. plazmowej utylizacji śmieci na Makłuczce.

Przytoczmy tutaj fragment wypowiedzi na temat:
Termiczna neutralizacja, likwidacja i utylizacja odpadów
prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej


"Przedstawione skrótowo informacje o termicznej możliwości utylizacji odpadów wg stanu wiedzy na dzisiaj skłaniają do następujących wniosków:
1. Nie ma obecnie dobrej, pozbawionej wad i taniej technologii termicznej utylizacji odpadów organicznych.
2. Każda taka technologia zależnie od poniesionych nakładów daje mniejsze lub większe zanieczyszczenie środowiska.
3. Decydent stoi praktycznie zawsze przed wyborem mniejszego zła i musi podjąć decyzję w odniesieniu do konkretnych warunków – województwa, miasta, powiatu czy gminy – mając na uwadze kiedy i w jakich okolicznościach problem dalszego tylko składowania odpadów na wysypisku przy braku ich bieżącej likwidacji stał się dalej już niemożliwy.
4. Koniecznym jest dla konkretnych przypadków analiza możliwości częściowego stosowania termicznej utylizacji odpadów w obrębie np. danego zakładu przeróbki odpadów"


Cały artykuł znajdziesz tutaj spalarnia plazmowa.pdf.

wtorek, 17 października 2006

Sesja Rady Gminy Błażowa

Dziś w Blażowej odbyła się sesja Rady Gminy Błażowa, na którą przybyły kilkunastu mieszkańców Nieborowa wraz z wójtem gminy Hyżne panem Bogusławem Kotarbą. Tematem posiedzenia był plan budowy punktu plazmowej utylizacji odpadów na Makuczce. Mieszkańcy Mokłuczki i graniczącego z nią Nieborowa swoją obecnością i argumentami pragnęli zaprotestować przeciwko takiej inwestycji. Podnoszono, że jest to teren unikalny, nieskażony i ekologiczny, a wybudowanie tu wysypiska i budynku, w którym miała by się odbywać plazmowa utylizacja śmieci (o rocznym przerobie 60 000 ton odpadów) zniszczy tutejsze środowisko i utrudni mieszkańcom życie. Mamy nadzieję, że inwestycja ta nie dojdzie do realizacji.
Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]