herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

Dane geograficzne

Położenie administracyjne i geograficzne – Nieborów leży w woj. podkarpackim, powiecie rzeszowskim, w gminie Hyżne, 23 km na pd-wsch od Rzeszowa w Pogórzu Dynowskim, w Dolinie Strugu. Nieborów należy do parafii hyżneńskej, w dekanacie błażowskim, w diecezji przemyskiej. Nieborowskie lasy wchodzą w skład Leśnictwa Hyżne.

Sołectwo Nieborów – sołectwo składa się z Nieborowa Wielkiego, Nieborowa Małego, Zapad i Moszczonek.

Ludność – Nieborów zamieszkuje ok. 360 mieszkańców.

Warunki przyrodnicze – Nieborów ma niezwykle urozmaicony krajobraz. Teren jest pofałdowany. Wzgórza osiągają wysokość 320-415 m. Znaczną część porastają lasy mieszane, obfite w zwierzynę i owoce. Od 1992 Nieborów jest częścią Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występuje tu klimat podgórski łagodny.

Gospodarka - Nieborów jest miejscowością typowo rolniczą. Dominują gospodarstwa małe do 2 ha powierzchni. Część ludności znajduje pracę w usługach i przemyśle w pobliskim Rzeszowie.
Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]