herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

środa, 23 stycznia 2013

Ogłoszenie...Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nieborowie
zaprasza Członków i Sympatyków
na Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w Klubie Strażaka
w Nieborowie w dniu 27.01.2013 r. o godz. 18:00
Porządek Zebrania: 
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2012
2. Przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2012
3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nieborowie 
5. Zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na rok 2013
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2013.
7. Wolne wnioski.Za Zarząd 
Prezes Arkadiusz Dolisz                               

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]