herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

czwartek, 25 lutego 2010

Oświadczenie Jacka Barana - radnego Gminy Hyżne

Oświadczenie
Mam obowiązek poinformowania mieszkańców Nieborowa, że w dniu 24.02.2010 roku odbyły się
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Komisji Rewizyjnej i Kultury.
Jednym z omawianych punktów było omówienie konsultacji i głosowanie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzeniu wsi Nieborów.
W głosowaniach jeden głos był za /mój/, 1 głos był przeciw, 11 radnych wstrzymało się od głosu.
Duże wątpliwości radnych wzbudziła stosunkowo niska frekwencja oraz pismo 22 mieszkańców Zapad, które wpłynęło do Rady Gminy po konsultacjach.
Mieszkańcy Zapad proszą Radę Gminy w Hyżnem o nie włączanie ich do wsi Nieborów.
W związku z powyższym można się spodziewać, że większość radnych na sesji Rady Gminy Hyżne w dniu 26.02.2010 nie poprze wniosku o utworzenie wsi Nieborów.
Wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali za utworzeniem wsi Nieborów serdecznie dziękuję.

Jacek Baran
Radny Gminy Hyżne


poniedziałek, 22 lutego 2010

Podziękowania za udział w głosowaniu

Mieszkańcy Nieborowa

Serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w konsultacjach społecznych i oddanie głosów 
za utworzeniem wsi Nieborów. 

Jacek Baran
Radny Gminy Hyżne

niedziela, 21 lutego 2010

Wyniki konsulatacji społecznych

Graficzny rozkład wyników w głosowaniu w %
Wyniki konsultacji społecznych w Nieborowie:
Za utworzeniem wsi Nieborów - 58 % głosów
Przeciw utworzeniu wsi Nieborów - 39 % głosów
Wstrzymujących się od podjęcia decyzji - 2 % głosów

Frekwencja wyniosła - 66,25 %

Trwają konsultacja w sprawie utworzenia wsi Nieborów
Od godziny 8.00 w Klubie Strażaka trwają konsultacje w sprawie utworzenia wsi Nieborów.
Wszyscy mieszkańcy Nieborowa, którzy nie wzięli jeszcze udziału w głosowaniu, mogą to uczynić do godziny 18.00.

czwartek, 18 lutego 2010

Wieś Nieborów

W związku ze sporym zainteresowaniem tematem tworzenia z naszego sołectwa wsi zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji. Swoje zdanie, również to krytyczne można anonimowo wyrazić tutaj. Jak zapewne zauważyliście oddajemy również do waszej dyspozycji sondę, zapraszamy do oddawania głosów.

środa, 17 lutego 2010

Tworzymy wieś Nieborów


MIESZKAŃCY NIEBOROWA
.
W sierpniu 2009 roku osobiście przeprowadziłem wstępne konsultacje wśród mieszkańców sołectwa Nieborów w sprawie utworzenia wsi Nieborów. W tych konsultacjach za utworzeniem wsi Nieborów opowiedziało się 162 osoby, 2 osoby wstrzymało się, 2 osoby było przeciw. Kilka osób odmówiło podpisania. Ubolewam, że nie dotarłem do wszystkich uprawnionych do głosowania.

poniedziałek, 8 lutego 2010

Budżet Gminy Hyżne - Co otrzymał Nieborów?

Informuję, że w dniu 27.01.2010 r. Rada Gminy w Hyżnem uchwaliła budżet gminy na 2010 r.  

Co otrzymał Nieborów?
 
PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 2010 ROK

  • budowa ok.1200 mb. oświetlenia przy drodze powiatowej w Nieborowie Małym – 80000 zł
  • remont odcinka drogi (od Pani H. Dykiel do granicy sołectwa) – 11 870 zł
  • rozbudowa Klubu Strażaka w Nieborowie (remont garażu) – 3 800 zł
  • remonty bieżące dróg na terenie Nieborowa – 11 000 zł
  • rekultywacja terenu po byłych „łazienkach” – 2 500 zł 
  • zakup sprzętu p.poż. dla OSP – 700 zł 
  • zabezpieczenie zbiornika wody siarczanej – 1 000 zł

Dodatkowych informacji o budżecie gminy na 2010 rok udzielam osobiście.
JACEK BARAN
Radny Gminy Hyżne


Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]