herb

Przegląd informacji lokalnych:

 • Sorry... Feed deactivated!

środa, 17 lutego 2010

Tworzymy wieś Nieborów


MIESZKAŃCY NIEBOROWA
.
W sierpniu 2009 roku osobiście przeprowadziłem wstępne konsultacje wśród mieszkańców sołectwa Nieborów w sprawie utworzenia wsi Nieborów. W tych konsultacjach za utworzeniem wsi Nieborów opowiedziało się 162 osoby, 2 osoby wstrzymało się, 2 osoby było przeciw. Kilka osób odmówiło podpisania. Ubolewam, że nie dotarłem do wszystkich uprawnionych do głosowania.
Pomyślny wynik wstępnych konsultacji skłonił mnie do wystąpienia w imieniu mieszkańców w sprawie utworzenia wsi Nieborów do Wójta i Rady Gminy Hyżne.


W dniu 18.11.2009 roku Rada Gminy Hyżne podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie utworzenia wsi.

Jak informowaliśmy z Panem Wójtem na zebraniu wiejskim koszty utworzenia wsi to wymiana dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, koszty geodezyjne zmiana obrębu geodezyjnego, zmiany numeracji domów itp. wyniosą około 15000 zł. Koszty te poniesie Skarb Państwa, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy. Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów finansowych. Będziemy musieli jedynie uregulować kwestie związane ze zmianą adresu w bankach i innych instytucjach. Uważam, że warto ponieść takie koszty.

GŁÓWNE CELE TWORZENIA WSI :
 • większe możliwości dalszego rozwoju miejscowości
 • nasz Nieborów pojawi się na mapach całej Polski, na GPS, itp.
 • uzyskanie pełnych praw jakie posiadają Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Szklary i Wólka Hyżneńska
 • w przyszłości status wsi pomoże w uzyskaniu praw miejscowości zdrojowiskowej
DLACZEGO WIEŚ:
 • istniejąca ustawa stwarza takie możliwości
 • racje historyczne: już w 1735 roku w czasie wizytacji biskupa przemyskiego wymieniano, że parafię Hyżne tworzą wsie Hyżne, Dylągówka, Gregorówka i Nieborów
 • na zewnątrz gminy nie istniejemy i nie mamy prawa używać nazwy Nieborów
 • wielu nieżyjących już mieszkańców prosiło mnie o utworzenie wsi Nieborów
 • mamy ułatwione zadanie, gdyż jesteśmy już sołectwem (aby utworzyć wieś należy równocześnie utworzyć sołectwo )
 • posiadamy stowarzyszenia - Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń jak inne wioski
 • po utworzeniu wsi Nieborów, zebranie wsi Nieborów będzie decydowało o przeznaczeniu majątku gminnego sołectwa Nieborów
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Nieborowa za zrozumienie i poparcie inicjatywy utworzenia wsi Nieborów, Panu Wójtowi dziękuję za przygotowanie uchwały i uzgodnienie granic przyszłej wsi Nieborów, Radnym dziękuję za dotychczasowe poparcie.

Dwanaście lat temu, kiedy tworzyliśmy sołectwo nie przypuszczaliśmy, że spowoduje to wykonanie kilkunastu kilometrów nawierzchni asfaltowej, sieci wodociągowej, oświetlenia,
wyremontowanie i wyposażenie Klubu Strażaka z wiatą taneczną, itp.
Wykorzystajmy jedyną może niepowtarzalną chwilę, w której mamy Wójta nie sprzeciwiającego się tworzeniu wsi, a Rada Gminy, do której będzie należała decyzja ostatateczna jest temu przychylna.

ZWRACAM SIĘ Z SERDECZNĄ PROŚBĄ DO WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW NIEBOROWA O UDZIAŁ W KONSULTACJACH I ODDANIE GŁOSU ZA UTWORZENIEM WSI NIEBORÓW


Jacek Baran Radny Gminy Hyżne


KONSULTACJE W KLUBIE STRAŻAKA W NIEBOROWIE
21 LUTY 2010 r. w godzinach 8oo - 18oo

Własne opinie na ten temat można wyrazić tutaj...

79 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Odnośnie utworzenia wsi, to koszty wymiany dowodu rejestracyjnego (min. 60 zł/1 samochód), prawa jazdy (min. 70 zł/ 1 szt. plus koszt zdjęć), dojazdów w celu załatwienia formalności (aktualizacja danych w urzędach) będzie musiał ponosić każdy osobiście, chyba że zwolennicy utworzenia wsi za to z własnego portfela zapłacą. Bardzo proszę o umieszczanie prawdziwych informacji i o niewprowadzanie osób w błąd.

Anonimowy pisze...

Nigdy człowiek nic nie dostał nic za darmo. Cena 15000zł, która została podana jest wyssana z palca, ponieważ żeby dostać jakiekolwiek pieniądze z powiatu i starostwa musi zostać podjęta uchwała Rady Powiatu, aby móc otrzymać jakiekolwiek pieniądze na ten cel. Z doświadczenia wiem, że jest to niemożliwe.
Po drugie nawet mieszkańcy Budziwoja płacili za wszystkiego rodzaju dokumenty, mimo że z inicjatywą utworzenia miasta wyszedł Rzeszów a Budziwój
Po trzecie we wrześniu odbędą się wybory samorządowe i jeżeli zmieni się wójt może zmienić politykę wobec przyszłej wsi Nieborowa i obiecane pieniądze mogą nigdy nie trafić
Po czwarte, dlaczego nie zostały podane prawdziwe i przede wszystkim konkretne informacje, za co i ile trzeba będzie zapłacić przy wymianie każdego dokumentu
Po piąte, dlaczego nie zostało zwołane zebranie wiejskie w tak ważnej sprawie? Może wynika to z tego, iż zostały podane zakłamane informacje o tym, że 2 osoby w Sołectwie Nieborów są przeciwne utworzenia wsi. Moim zdaniem na takim zebraniu ludzie mogliby dowiedzieć się za dużo rzeczy i przez co byliby temu przeciwni.
Po szóste i uważam najważniejsze, dlaczego nie zostały podane informacje o tym, iż małe obszarowo sołectwo Nieborów będzie jeszcze mniejsze jako wieś, ponieważ władze Nieborowa zgodzili się oddać ziemie naszego sołectwa bez uzgadniania tego z mieszkańcami!!!

Anonimowy pisze...

Proszę o przeczytanie tego artykułu: http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,2945272.html

Anonimowy pisze...

Mieszkańcy Budziwoja chętnie by wrócili na stare śmieci. Wszystko mieli pod nosem a teraz z każdym papierkiem trzeba stać w kolejkach w urzędzie miejskim. Spore koszty ponieśli lokalni przedsiębiorcy, dla nich zmiana adresu to nie tylko nowe prawo jazdy czy dowód osobisty to cała sterta papierków, a za każdy nowy trzeba było zapłacić.

Warto poczytać też to www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100217/RZESZOW/102803212

Anonimowy pisze...

Chciałem poinformować, że wymiana prawa jazdy kosztuje dokładnie 84zł ponieważ nowe wyższe ceny weszły dokładnie 16 lutego czyli 2 dni temu:)

Anonimowy pisze...

Widze, że sami przeciwnicy do tej pory się wypowiadają, więc ja powiem, że jestem za! Dlaczego nie możemy dać sobie szansy na dalszy rozwój sołectwa. Dlatego uważam, że należy wziąść udział w konsultacjach i tam zadać wszystkie pytania, licząc na prawdziwą odpowiedz

Anonimowy pisze...

ciekawe czy pan "radny" pójdzie za mnie do banku, urzędu skarbowego, tworzenie wsi to pic na wode

Anonimowy pisze...

ODPOWIEDŹ JACKA BARANA RADNEGO GMINY HYŻNE NA KŁAMSTWA I POMÓWIENIA UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ NIEBOROWA.

1 wypowiedź Pani „Emilii”: cena 15000zł, która została podana jest wyssana z palca ponieważ, żeby dostać jakiekolwiek
pieniądze z powiatu i starostwa musi być podjęta uchwała rady powiatu aby móc otrzymać jakiekolwiek pieniądze na ten cel.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Koszty zmiany obrębu geodezyjnego, zmiany numeracji domów, podziałów działek itp. na terenie sołectwa Nieborów wyniosą do 15000 zł . Koszty te poniesie Gmina Hyżne.
Koszty wymiany dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych poniesie Skarb Państwa i Starostwo
Powiatowe. Jak już mówiłem warto natomiast ponieść koszty związane z załatwianiem spraw związanych ze zmianą adresu i zmianą dokumentów/koszty dojazdów,zdjęć itp/
2 wypowiedź Pani „Emilii”: mieszkańcy Budziwoja płacili za wszystkiego rodzaju dokumenty mimo, że z inicjatywą
utworzenia miasta wystąpił Rzeszów.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Wdniu 18.02.2010 roku rozmawiałem z byłym sołtysem Budziwoja, który oświadczył mi, że za wymianę dowodów
rejestracyjnych, dowodów osobistych, praw jazdy oraz wymianę tablic rejestracyjnych mieszkańcy Budziwoja zapłacili 2 zł, słownie: dwa złote. Mieszkanka Białej oświadczyła mi natomiast, że wymiana tych dokumentów nic ją nie kosztowała. Informuję, że mieszkańcy Nieborowa nie będą wymieniać tablic rejestracyjnych.
3 wypowiedź Pani Emilii : we wrześniu odbędą się wybory samorządowe i jeśli zmieni się wójt może zmienić się polityka wobec przyszłej wsi i obiecane pieniądze mogą nigdy nie trafić.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Zgodnie z informacją z dnia 16.11.2009r. Państwowej Komisji Wyborczej wybory do rad gminnych,powiatowych, sejmików wojewódzkich, oraz Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów powinny się odbyć w terminie od 14 listopada 2010 do 9 stycznia 2011 roku. W takiej sytuacji Gmina Hyżne poniesie wymienione koszty za kadencji tej Rady i tego Wójta.
4 wypowiedź Pani „Emilii „: dlaczego nie zostały podane prawdziwe i przede wszystkim konkretne informacje za co ile
trzeba zapłacić przy wymianie dokumentów.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA ;
Została podana prawdziwa informacja, że koszty finansowe związane z wymianą dokumentów poniesie Skarb Państwa,
Starostwo Powiatowe i Gmina Hyżne.
5 wypowiedź Pani „Emilii”: dlaczego nie zostało zwołane zebranie wiejskie w tak ważnej sprawie ? Może wynika to z tego
iż zostały podane zakłamane informacje o tym, że 2 osoby w sołectwie Nieborów są przeciwne utworzeniu wsi. Moim zdaniem
na takim zebraniu ludzie mogliby dowiedzieć się za dużo rzeczy i przez co byliby temu przeciwni.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Dlaczego Pani kłamie ?. W dniu 27 września 2009 roku w Klubie Strażaka w Nieborowie odbyło się zebranie wiejskie
z udziałem Pana Wójta Bogusława Kotarby. Jednym z głównych punktów zebrania było omówienie spraw związanych
z utworzeniem wsi Nieborów. Pan Wójt szczegółowo omówił wszystkie koszty związane z tworzeniem wsi Nieborów. Oświadczam, że osobiście przeprowadziłem wstępne konsultacje wśród mieszkańców sołectwa Nieborów w sierpniu 2009 roku. Dotarłem do 164 osób. Do wielu nie dotarłem. Na ankietach, które dałem mieszkańcom -162 osoby opowiedziały się za utworzeniem wsi Nieborów, 2 osoby się wstrzymało, 2 osoby były przeciwne, kilka osób odmówiło podpisania ankiety. Nie ma obowiązku przeprowadzania wstępnych konsultacji. W rozmowach z mieszkańcami nikogo nie zmuszałem do poparcia ale jako inicjator utworzenia sołectwa Nieborów w1997roku – miałem obowiązek poinformowania o zaletach utworzenia wsi.

stach pisze...

Prosimy o nie pisanie zdublowanych komentarzy w księdze gości - to miejsce jest bardziej odpowiednie na dyskusje nurtującego nas tematu.

Księga gości jak sama nazwa wskazuje jest do zupełnie innych celów

Pozdrawiam i życzę owocnej dyskusji...

Anonimowy pisze...

ODPOWIEDŹ JACKA BARANA RADNEGO GMINY HYŻNE NA KŁAMSTWA I POMÓWIENIA UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ NIEBOROWA. c.d


6 wypowiedź Pani „Emilii”: dlaczego nie zostały podane informacje o tym, iż małe obszarowo sołectwo Nieborów będzie jeszcze mniejsze jako wieś ponieważ władze Nieborowa zgodziły się oddać ziemię bez uzgadniania tego z mieszkańcami.
ODPOWIEDŹ JACKA BARANA
Jak już informowałem z Panem Wójtem wstępnie ustaliliśmy granice przyszłej wsi Nieborów.
Jeśli w konsultacjach mieszkańcy Nieborowa opowiedzą się za utworzeniem wsi Nieborów zebranie wiejskie w Nieborowie wyrazi opinię codo granic przyszłej wsi.

Czy Nasz piękny Nieborów, który od trzynastu lat dynamicznie się rozwija nie zasługuje na to, żeby stać się najładniejszą wsią w Polsce.

Czy kilkanaście złotych poniesionych kosztów ma stać temu na przeszkodzie.Jacek Baran
Radny Gminy Hyżne

Anonimowy pisze...

Widzę, że są osoby którym bardzo zależy na nie utworzeniu wsi, i mało tego dzwonią po domach i rozsiewają historię, które nie mają pokrycia z faktami i bardzo dobrze że Pan Jacek zdementował tu kilka z nich, bo może to uświadomi ludzi, że prawda jest inna i warto głosować na TAK

Anonimowy pisze...

Zapraszamy też do nowego forum Gminy Hyżne. Jak wiadomo działalność poprzedniego ukróciły czyjeś za długie ręce... Nowe lepsze - niezależne forum Gminy Hyżne www.hyzne.blogspot.com

Anonimowy pisze...

PYTANIE
Ciekawe czy pan "radny" pójdzie za mnie do banku, urzędu skarbowego, tworzenie wsi to pic na wode.
ODPOWIEDŹ JEDNEGO MIESZKAŃCA NIEBOROWA KTÓRY JEST NA TAK
Jeżeli się ta osoba ujawni to zbierze się grupa osób które w jego imieniu pomoże mu to załatwić. I dlaczego Nieborów nie ma być wsią skoro inne pobliskie miejscowości noszą takie miano i nie miały z tym takich problemów jak NIEKTÓRZY z naszych mieszkanców. A skoro tym, któży są na NIE, się to tak niepodoba to dlaczego nie wezmą pod uwagę przeprowadzki gdzieś w dalekie strony zdala od NIEBOROWA.

Anonimowy pisze...

Panie Radny czy ma Pan pisemne potwierdzenie od Starostwa pokrycie kosztów związane z wymianą dokumentów itp. (np. Prawo jazdy, dowody rejestracyjne i inne). Proszę o odpowiedź.

Anonimowy pisze...

Proszę nie wprowadzać nikogo w błąd, gdyż żadnych dokumentów osobistych nikt za nikogo nie maże załatwić.
A szkoda że ci najwięksi krzykacze za najpiekniejszą wsią w Polsce niewidzą rzeszy podstawowych, których nam brakuje. Bo co z tego że mamy piękną oczyszczalnię, a rowami wzdłuż drogi płyną ścieki.
Czy nie lepiej zagospodarować te pieniądze, które ma wydać gmina (a gmina to przecież my) na
bardzej przyziemne cele, niż bezsensu mnożyć stosy nikomu niepotrzebnych akt i przepisywaćdokumenty.

Anonimowy pisze...

Gdzie to pisze,że ktoś za kogoś będzie załatwiał dokumenty. TY ANONIM nie rób hecy,kto kłamał,że Budziwój płacił za wymianę dokumentów i kto kłamał,że nie było zebrania w sprawie utworzenia wsi.ANONIMY weźta się wreszcie do roboty i pomóżcie radnemu gówienka skierować do oczyszczalni.Z tego co wiem to radni większych wsi przegłosowali naszego radnego i zdecydowali o kolejności robienia kanalizacji. Sie ma..

Anonimowy pisze...

WIELCY LUDZIE dążą do rozwoju nawet jeżeli jest to trudne do wykonania i wymaga wielu wyrzeczeń. MALI LUDZIE we wszystkich inicjatywach widzą coś złego,wszystko krytykują,wszystkiego się boją,prawie nic nie robią,dużo plotkują,zżera ich nienawiść do wszystkiego co stwarza nowe możliwości dla wszystkich, którzy nie bacząc na kopniaki dążą do wytycznego celu. Maria

Anonimowy pisze...

Czytam i czytam i nie wiem o co cały ten frument.
Rozumiem że chodzi cały czas o kase? Z tego co dobrze zrozumiałem to koszty urzędowe pokrywa gmina, powiat, radny :) Bardzo wielkim problemem bedzie przejechać się i załatwić papiery ale chyba można znaleźć czas i poświęcić pare paczek papierosów albo flaszek na dojazd. W ostateczności jeżeli ktoś nie wychodzi z domu może nie wymieniać dokumentów bo i po co. Z tymi przedsiębiorcami to niezły chwyt. Ciekawe ilu się uzbiera. No chyba że ktoś liczy tych pracujących na czarno.
A poza tym większość zadecydowała (pow.50%) że chce utworzenia wsi więc chyba było by ciut dziwne żeby mniejszość decydowala. A komu się nie podoba to sprzedaje dom i przeprowadza się w lepsze miejsce tak jak robią to niezadowoleni mieszkańcy Przybyszówki, Białej, Budziwoja ...
Pozdro dla społeczników i zapaleńców robiących coś za darmoche.

Anonimowy pisze...

Za darmochę... to się okaże...
koszty zawsze będą - ale pomyślmy co możemy zyskać
na początek: funkiel nówka papiery - jeśli masz aktualne podniszczone...
a za darmochę to nawet w PRL nie bili :)

Mimo wszystko jestem ZA - zmieniam stan cywilny w jesieni więc mi to nie przeszkadza :)

Anonimowy pisze...

WIELCY LUDZIE dążą do rozwoju nawet jeżeli jest to trudne do wykonania i wymaga wielu wyrzeczeń. MALI LUDZIE we wszystkich inicjatywach widzą coś złego,wszystko krytykują,wszystkiego się boją,prawie nic nie robią,dużo plotkują,zżera ich nienawiść do wszystkiego co stwarza nowe możliwości do wszystkich, którzy nie bacząc na kopniaki dążą do wytycznego celu. mieszkanka podkarpacia

Anonimowy pisze...

za darmochę ..to się okaże
Insynuujesz, że ci zapaleńcy i społecznicy robią to żeby się nachapać. Przy takich malkontentach to się można tylko nabawić nerwicy. Adam

Anonimowy pisze...

Moim zdaniem część mieszkańców Nieborowa nie dorosła do tego by mieszkać w kraju gdzie panuje demokracja, a swoją postawą tylko to potwierdzają, Mam tu mały apel do naszych mieszkańców "Chcąc zmieniać świat zacznij go zmieniać od siebie" .Student :)

Marcin Bukała pisze...

W piątek, 26 lutego 2010 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne odbędzie się XXXIII cia sesja Rady Gminy Hyżne. Jednym z punktów sesji będzię:
"Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o utworzenie wsi i ustalenia jej nazwy Nieborów".
Nadmieniam, że wszyscy zainteresowani tą sprawą mogą wziąć udział w sesji Rady Gminy. Na pewno będzie ciekawa i burzliwa dyskusja:)
Więcej szczegółów na:
http://www.hyzne.pl/news.php

Anonimowy pisze...

Przecież nie większość zdecydowała, że jest za tylko 58 procent głosujących, co stanowi nie całe 40 procent mieszkańców, a pozostali byli przeciwko lub nie głosowali z różnych przyczyn tj.60 procent.
A tak przyokazji jak się jest studentem to już powinno się prawidłowo interpretować podawane dane bo demokracja miedzy innymi i na tym polega

Anonimowy pisze...

No właśnie Panie Anonim z 24 lutego, powinno się prawidłowo interpretować dane a nie manipulować nimi tak jak Pan to robi. Zaznaczam, że jestem ZA. Z poważaniem

Anonimowy pisze...

Panie anonim zdaje sobie sprawę, że anonimowość dodaje Panu skrzydeł tu na forum ale proszę pomyśleć 58% to większość jakby nie patrzeć, chyba, że się mylę :) A co do Pańskich 60% mieszkańców którzy nie głosowali, proszę brać pod uwagę fakt, że w tej grupie są osoby np tylko zameldowane tutaj a mieszkające gdzie indziej, osoby chore niemogące brać udział w głosowaniu i osoby nie wymeldowane z sołectwa i nie mieszkające tutaj a istniejący w papierach, Więc proszę też i to wziąść pod uwagę a nie powoływać się tylko na liczby .Student :)

Anonimowy pisze...

Popieram pomysł komu się coś nie podoba to niech wyjeżdża jak najdalej. A ponadto ci co nie głosowali to ich strata a demokracja polega na tym, że kto głosuje ten wyraża swoje zdanie, a kto milczy zgadza się z większością.

Anonimowy pisze...

Ale jaja tu dajecie :)
"Przecież nie większość zdecydowała, że jest za tylko 58 procent głosujących, co stanowi nie całe 40 procent mieszkańców, a pozostali byli przeciwko lub nie głosowali z różnych przyczyn tj.60 procent"
Ha ha ha ha ha ha ha rozumiem z tego ze trzeba być dobrym i jak ktoś nie głosuje to jest przeciw? a dlaczego nie za? Dobra po moim egoistycznym myśleniu to jest tak. Kto nie głosuje zgadza się na wszysto i nie ma nic do gadania. W dalszym ciągu nie rozumiem co tu jest za problem. Większość zainteresowanych powiedziała TAK i temat jest zamknięty. No chyba ze mniejszość decyduje a to już jest syf.

Anonimowy pisze...

Trzeba nauczyc się właściwej interpretacji danych statystycznych, a póżniej ich komentować.(studentom proponuję powtórkę materjału gdyż przy obronie pracy mogą być niemile zaskoczeni) A tak już zupełnie nie mozna twierdzić, że jak ktos nie głosuje to zgadza się na wszystko bo przyczyny nie głosowania mogą być różne między innymi choroba, która utrudnia nie tylko głosowanie ale i wiele innych spraw np. urzędowych, dlatego tych ludzi nie można przekreślać jak i tych którzy są tylko tutaj zameldowani.
A tak przy okazji należałoby niektórym wyjaśnić, że demokracja to ustrój w którym ludziom pozwala się myśleć, że mogą o wszstkim decydować a w rzeczywistości się nimi manipuluje.

Anonimowy pisze...

Ciekawe dlaczego dopiero dzień po wyborach mieszańcy Zapad wystąpili z pismem że nie chcą być we wsi Nieborów. Działanie w takim czasie i właśnie takie,faktycznie torpeduje utworzenie wsi Nieborów. Kto im to podsunął!!!Gawędziarze przedemną i po mnie przecież to jest problem, a nie te Wasze 40% czy 58% a swoją drogą dyżurna anonimka systematycznie podsuwa zastępcze tematy. Czołem.

Anonimowy pisze...

Nie chodzi o interpretacje danych statystycznych tylko o normalną ocenę wyników wyborów. Większość głosujących (nawet gdyby to była różnica tylko 1 głosu) opowiedziała się za utworzeniem wsi i nie ma tu co interpretować ani wymyślać. Mniejszość ma się dostosować do większośći a nie na odwrót i żadnego ale.
Co do "nie głosujących" to ciężka sprawa. Jeżeli powodem była choroba to jak najbardziej jestem za żeby mogli głosować. Wystarczyło tylko zamiast głosowania powołać komisje do przeprowadzenia konsultacji która jeździła by po wszystkich domach i nie było by problemu. Natomiast pozostali którym się nie chciało lub byli daleko nie mogą być usprawiedliwieni a już napewno nie powinni niczego komentować. Z drugiej strony byli by wśród nich tacy co by głosowali na tak, nie, "nie wiem" lub "jest mi wszystko jedno". Proporcje były by zachowane i nie wpłynęło by to na ogólny wynik.
Demokracja jest dobra dla rozsądnych ludzi. W Polsce to się nie uda. Polak jest stworzony do roboty a nie do myślenia i rządzenia.
Raczej proponuje stosować metode decyzji odgórnych która wyśmienicie się sprawdza w takim społeczeństwie. O ile dobrze pamiętam przy zmianie dowodów osobistych nie było referendum ani głosowania. Każdy potulnie wziął pieniądze ze skarpety i poszedł stać w kolejce wymienić dowód. I nawet mu przez głowe nie przeszło żeby głośno krzyczeć że stoi w długiej kolejce. I nie było że się nie chce albo nie może.
Siema spadam na wekend :)
P.S. Powodzenia w walce tym którzy są "za" lub "przeciw" a tym trzecim udanej zabawy.

Anonimowy pisze...

Zatkało kakao ci co skończyli podstawówkę za masło zjełczałe. Czołem.

Anonimowy pisze...

na stronie pojawij sie diagram z wynikami glosowania i ladnie jest tam przedstawione ile bylo glosow za.
wg moich wyliczen przy tej frekwencji jaka byla, aby osiagnac 50.01% upowaznionych do glosowania mieszkancow za lub przeciw musialo by być 75,5% glosujacych
Mozna by wtedy z cala pewnoscia powiedziec ze zdecydowala wiekszosc

pozdrawiam .uczen

Anonimowy pisze...

Próbuję zrozumieć o co ten cały krzyk.Pan Radny podaje argumenty "za",natomiast przeciwnicy nie podają zadnych argumentów za "nie" poza "bo nie" i "nie wierzymy samorządowi, że poniesie część kosztów" . Rozumiem więc, że chodzi im o wstawienie "nie" przed każdym argumentem za "Tak", czyli: NIE dla większych możliwości dalszego rozwoju miejscowości, NIE chcą aby Nieborów pojawił się na mapachą całej Polski, na GPS itp., NIE chcą dla Nieborowa takich praw jakie mają pozostałe wsie gminy Hyżne (czy chodzi o las?), NIe chcą aby Nieborów kiedykolwiek uzyskał prawa miejscowości zdrojowiskowej( pomimo posiadania wód leczniczych) .Więc chyba się wstydzą,że tu mieszkają i jeśliby powstała wieś musieliby podawać, że mieszkają w Nieborowie, a obecnie podają, że mieszkają w "lepszym" Hyżnem. Zapewniam Was moi drodzy, że dla naszych rodaków mieszkacie po prosu na wsi ( bez obrazy) i najwyżej spytają się w jakim regionie Polski i czy ma ten Nieborów coś wspólnego z TYM Nieborowem znanym na całym świecie, a ci z Rzeszowa spytają "w jakim kierunku". Moje pytanie, czym Nieborów zawinił sobie, że się go wstydzicie?. Pozdrowienia.

Anonimowy pisze...

Dziwić się, że w rzadzie mamy co mamy jak sami we własnym sołectwie mamy niezły bałagan, TAKA TO JUŻ JEST MENTALNOŚĆ POLAKA, i nie ma co się łudzić że będzie inaczej . Student :)

Anonimowy pisze...

Zdecydowała wiekszość czyli 38,42% uprawnionych do głosowania reszta miała gdzieś zdanie na ten temat, więc niech się teraz nie użala nad sobą i nie szuka wymówek, typu nie mogli, nie chcieli...

pozdrowienia z USA

Anonimowy pisze...

Chcę uzupłnić przedmówcę.W czasie konsultacji ok.20mieszkańców przebywało za granicą,ok.10 pracowało/tiry itp.,jedna z pracujących ledwo zdążyłana na 18,oo/ok.15 osób to chorzy i ludzie w podeszłym wieku,ok.20 osób to tu zameldowani ale tu nie mieszkający itp. To prawie 65 osób

Anonimowy pisze...

kiedy w sierpniu pan "radny " przeprowadzał rozmowy z mieszkańcami o ile sobie przypominam u mnie go nie było ,chociaż jestem cały czas w domu ,pan Jacek myślał że mieszkańcy powiedzą mu prawdę w oczy niestety ogromnie się rozczarował

Anonimowy pisze...

Faacet 55 letni chodzi,zbiera głosy, tłumaczy po co wieś,walczy o 80000zł na oświetlenie na Mały Nieborów itp.a tu jakaś niunia go punktuje, aha facet podobno założył sołectwo Z tego co wiem radny zbierał głosy po to aby rozpocząć procedurę tworzenia wsi i wystarczyło mu zebrać 50 głosów/zebrał 165/.nikt mu prawdę w oczy nie powiedział a niunia powiedziała ,chyba dużo w życiu dokonała. Cześć

Anonimowy pisze...

Pan Radny się chyba się nie rozczarował za 92 osoby 63 przeciw.

Anonimowy pisze...

Popieram - większość zainteresowanych powiedziała TAK i temat jest zamknięty no chyba, że mniejszość decyduje a to już SYF.

Anonimowy pisze...

A jednak Pan Radny sie rozczarował. Jakos mieszkańcy Zapad juz się od Nieborowa odłączyli. A Mały Nieborów robi wszystko by nie być wsią. Nie uda sie to wam wbrew mieszkańców.
Z pozdrawiam wszyskich co są na NIE

Anonimowy pisze...

Pytanie do Pana Radnego: Skąd się wzią w Zapadach znak "Nieborów Wielki"?

Anonimowy pisze...

Mogę zagwarantować że Radny się nie rozczarował: 92 mieszkańców było "za", czyli WIĘKSZOŚĆ a to moim zdaniem jest sukces:)I mam pytanie czy dla Was te wybory to były wybory przeciwko Radnemu?? Coś Wam się chyba pomieszało! Nie rozumiem co złego byłoby w tym gdybyśmy zostali wsią? Nie zrobiliście na złość Radnemu tylko samym sobie może kiedyś to zrozumiecie. Pozdrawiam Wszystkich tych co byli "Za" I tych na "Nie" też pozdrawiam Panie Anonimowy! Mieszkanka Nieborowa:)

Anonimowy pisze...

Jak to się Zapady odłączyły? O co w tym chodzi?

Anonimowy pisze...

A mnie doszły wieści,że Zapady mają sie przenieść do Rzeszowa- he, he...i wezmą ze sobą Nieborów- he,he. Zawszeć co miasto, to miasto.
- A tak w ogóle-starsi na pewno pamiętają to powiedzenie:"czemuś biedny-boś głupi, czemuś głupi- boś biedny"
A ja tam zawsze wolę coś mieć, niż czegoś nie mieć. Pozdrowienia dla tych co z serca rezygnują z posiadania- i krzyczą: nie, nie nie chcę wsi,a zapewne też -nie chcę oświetlenia, nie chcę wody bieżącej, nie chcę gazu, nie chcę elektryczności itp.Może myślą, że tak będą bliżej Pana Boga. Ale Pan Bóg dał każdemu z nas rozum- talenty i kiedyś każdego z nas rozliczy z władania tymi talentami.Obyśmy ich nie zakopali.

Anonimowy pisze...

Ludzie, napiszcie wreszcie dlaczego nie chcecie, żeby wasze sołectwo uzyskało prawa wsi.Jakieś argumenty. Proszę!!!!!
Zwracam się zwłaszcza do tej osoby, która napisała z satysfakcją, że Mały Nieborów robi wszystko, by nie być wsią.Argument "nie bo nie" trąci liberum veto w najgorszym wydaniu.

Anonimowy pisze...

Odpowiedz! Dlaczego o losie Małego Nieborowa maja decydowac dwie osoby z Wielkiego Nieborowa? Czekam na waszre opinie.

Anonimowy pisze...

Ja też popieram słowa przedmówcy głosowanie za zrobieniem wsi leży ludzie tylko i wyłącznie w naszym interesie i to my sami głosując przeciw pozbawiamy się pieniędzy które moglibyśmy dostać jako wieś i przeznaczyć je na dalszy nasz rozwój, Nie zrobimy krzywdy Panu Radnemu lecz tylko i wyłącznie sobie. Gdy Pan Radny zaczął prace nad powoływaniem sołectwa też było kilka domów którym ten pomysł się nie podobał, a teraz myślę, że nie ma osoby która miała by coś do powiedzenia, że powołanie sołectwa było czymś złym. Pan Anonim kilkakrotnie w swoich postach opisuje z ironią jak Pan Radny chodził po domach i zbierał podpisy, więc ja pytam czy w takim razie w porządku było jak pewien mieszkaniec Nieborowa dzwonilł po domach, namawiał do głosowania na nie i rozpowiadał hisorię które nie mają pokrycia z rzeczywistością, że będziemy za wszystko płacić tak jak Biała czy Budziwój, a co się okazało że prawda jest inna. Nie wiem dlaczego przeciwnicy toczą takie straszne i zaciekłe boje wymyślając niejednokrotnie kłamstwa nie mówiac o oszczerstwach kierowanych pod adresem naszych władz tj. Pani Sołtys i Pana Radnego, dlaczego nie nauczymy się doceniać tego co mamy, czy naprawde nie widzimy, że przez te osatnie lata tyle dobrego zrobiono, dlaczego mamy się pozbawić szansy jaką jest dlaszy rozwój? Kolejna ważna lekcja, nauczmy się szacunku do siebie nawzajem i traktujmy innych jakbyśmy chcieli aby i nas traktowali, postawy niektórych z nas dają wiele do myślenia, wielu z nas wychodzi z założenia że im się wszystko należy, spokojnie nie jesteś sam w sołectwie i raz robimy coś na Nieborowie Małym a raz na Wielkim, musimy się z tym pogodzić, kolejna sprawa nauczyliśmy się narzekać niejednokrotnie do przesady, dlatego wychodzę z propozycją do wszytskich ludzi, część naszego społeczeństwa bardzo ostro w ostatnim czasie zaczęła krytykować Panią sołtys i Pana Radnego, ale czy tak naprawdę na ich miejscu zrobilibyśmy chociaż tyle, odpowiedz jest prosta. Nie. Więc doceniajmy innych że poświęcają się i robią coś dla innych skoro sami często jesteśmy egoistami i myślimy tylko o sobie. Pozdrawiam wszystkich ludzi których boli fakt, że chcemy się dalej rozwijać, Student :)

Anonimowy pisze...

Do poprzedniego rozmówcy. Proszę podać co w ostatnim czasie zostało zrobione na Nieborowie Małym a co na Nieborowie Wielkim?! Odpowiedz sama mówi za siebie jak traktowany jest Nieborów Mały.

Anonimowy pisze...

Odpowiedż- na złość mamie odmrożę sobie uszy.Jakieś bezmózgowie.
Poza tym, to nie jest argument,pytam ponownie- co możecie stracić, jeżeli wasza miejscowość zostałaby wsią?
A tak właściwie, to co z pozostałymi 90 osobami, którym zechciało się przyjść i powiedzieć TAK w przeprowadzonych konsultacjach . Połowie mieszkańców było wszystko jedno.A te dwie osoby, to kto? I co one złego już zrobiły, że tak trzeba się ich i ich pomysłów wystrzegać.

Anonimowy pisze...

Po raz kolejny pytam: skąd wziął się w Zapadach znak „Nieborów Wielki”? Tak samo jak pierwszeństwo przejazdu na „Nieborów Wielki” skoro na mapach Polski i na GPS jest to droga (ślepa) a droga prze „Nieborów Mały” jest połączona z „Błażową”??

Anonimowy pisze...

Odpowiedz. Jeżeli chcesz odmrozić sobie uszy, mogę podesłać Ci lodu. A tak poważnie nie praw kazania tylko odpowiedz na moje wcześniej zadane pytanie.

Anonimowy pisze...

A chociażby droga, a w tym roku będzie oświetlenie. Czy wiele małych miejscowości w Polsce ma już oświetlenie? A czy pamietacie pomysł Radnego, żeby wyremontować "Łazienki". I co się wówczas stało- zaraz po tym jak radny z kilkoma młodymi zapaleńcami zaczął oczyszczać plac z chaszczy, to stary zabytkowy budynek poszedł z dymem. A gdyby tak się nie stało, to tydzień temu konsultacje odbyłyby sie w Łazienkach w Małym Nieborowie, byłyby tam też na pewno różne sale dla starszych i młodszych, dla wszystkich. To było zabytkowe dobro. Po kątach ludzie mówią różnie. Może tak stało sie wtedy też na złość radnemu- "bo z Wielkiego Nieborowa".A teraz w Wielkim jest Klub Strażaka, Koło Gospodyń- dlaczego, bo było tam pomieszczenie- stara szkoła, która też została wyremontowana dzięki naszemu radnemu- to był, też jego pomysł- może jednak nie najgłupszy?

Anonimowy pisze...

A ja dodam że ostatnimi czasy oprócz drogi w Nieborowie Małym nie było więcej nic zrobione.

Anonimowy pisze...

Widocznie jesteś bardzo młody skoro nie znasz starego przysłowia: „Co było a nie jest nie pisze się w rejestr”. Czy możesz udowodnić że środki pieniężne przeznaczone na Sołectwo Nieborów były dzielone sprawiedliwie pomiędzy Nieborowem Wielkim, Nieborowem Małym i Zapadami??

Anonimowy pisze...

Mam takie pytanie? Pamiętacie dokąd dawniej jeżdził PKS albo gdzie był sklep, odpowiedz brzmi na Nieborowie Małym a nie na Wielkim i nikt z Wielkiego się nie skarżył. Student :)

Anonimowy pisze...

I właśnie w tym momencie mam to samo pytanie co kolega(koleżanka) miał(a) we wcześniejszej wypowiedzi. Chodzi o drogę główną i podporządkowaną. Skoro PKS jeździł na Nieborów Mały to co się stało że teraz droga główna jest na Nieborów Wielki??

Anonimowy pisze...

Mieszkańcy Nieborowa Małego pomyślcie co zyskacie z wsi Nieborów (czyli z wsi Nieborów Wielki)?? Odpowiedz jest prosta. Nie zyskacie nic! Teraz jesteście przysiółkiem Hyżnego a po ewentualnej zmianie będziecie przysiółkiem Nieborowa Wielkiego. Jakie z tego korzyści?? Odpowiadam wam ŻADNE! A co na tym stracicie? Odpowiadam PIENIĄDZE I CZAS! Skoro Pan Radny ogłasza wszem i wobec że za wszystko wam zapłaci gmina i państwo niech pokaże na to dowód.

Anonimowy pisze...

No właśnie jest na to jakiś dowód?

Anonimowy pisze...

Dowodów jak nie było tak niema i nie będzie:(

Przecież to wszystko jedna wielka ściema

Anonimowy pisze...

Młodzieży, widać że potencjał jest, wola zmienienia świata jest, więc bieżcie się do pracy, jeśli nabylisie już prawa wyborcze, to ruszajcie do boju. Świat na Was czeka, bo przyszłość to przecież WY .Wszyscy chcemy, żeby było lepiej, ale musimy na to popracować. Łatwo jest siedzieć z założonymi rękami i krytykować . To nie niesie za sobą żadnego ryzyka, a poczucie ,że widzi się lepiej i ta myśl "ja to bym sprawiedliwiej" daje poczucie swojej wielkości. Ale rusz choć jednym palcem, a świat może stać się lepszy. W tym małym i tym dużym wymiarze.Ale nigdy nie mówcie "nie, bo nie". Przecież każde "nie" można argumentować i tak pozyskiwać sojuszników.
Jest takie polskie powiedzenie "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Budujmy naszą Ojczyznę, tę małą i tę dużą.
Druga rzecz- szkoda, że starsze pokolenie nie potrafiło krytykować i domagać się sprawiedliwości w podziale środków tak jak to robicie dzisiaj Wy. Pewnie dzisiaj byłyby lepszy i wygodniejszy świat,tu w Nieborowie Wielkim i Małym, tu w Zapadach i w wielu takich niewielkich miejscowościach, o których zawsze zapominano.Te teraz pozyskiwane środki służyłyby tylko "dopieszczaniu" już istniejącego dobra.Ale , jak pouczył mnie przedmówca ,"co było , a nie jest nie pisze się w rejestr". A więc po chrześcijańsku zapomnijmy o braku dobrej woli wcześniejszych samorządów,wbrew nauce Pana Jezusa- zapomnijmy, te być może, za małe osiągnięcia obecnych samorządowców. Sami weżmy się do roboty. Pokażcie, że stać Was na wysiłek zmiany świata.Wykorzystajcie Waszą młodość i Waszą ostrość widzenia.

Anonimowy pisze...

Z tymi pytaniami, co zrobiono w Małym Nieborowie, jesteście żałośni. a co niby można było więcej zrobić w Małym Nieborowie? Może jakieś propozycje? Wodociągu żeście nie chcieli, to i go nie macie. No i bardzo dobrze, na siłę nikogo nie należy uszczęśliwiać. Na kanalizację trzeba poczekać i w Małym i w Wielkim Nieborowie. Jest nas tyle co kot napłakał, więc ekonomia dyktuje wójtowi, gdzie ma budować. Nie ma się na co obrażać. A znalezienie inwestora i uruchomienie ZOL, to co? też nic? Jest was tam 20 domów, a krzyku robicie na całą gminę. Coś byście chcieli, tylko sami nie wiecie co. Więc tak na wszelki wypadek tupiecie nóżkami ze złości jak małe dzieci. Wypadałoby, żeby wójt się na was wkurzył i nawet palcem w Małym Nieborowie nie kiwną, może byście się wtedy opamiętali, malkontenci. A jeszcze lepiej to by wypadało, tak jak rozwrzeszczanemu bachorowi przyłożyć klapsa na d.... Mnie to kiedyś pomagało :). Pozdrawiam, też student.

Anonimowy pisze...

Właśnie o to chodzi. Cala ta sprawa o wieś Nieborów polega na tym że ktoś ma wygórowane ambicje. Nigdy Nieborów Mały nie był równy Wielkiemu. Zawsze wszystko było robione właśnie w Nieborowie Wielkim a to co zostało było przekazane na Mały, o Zapadach już nie wspomnę. Wy macie drogę, oświetlenie i wodociągi a my co mamy?? Niestety tylko drogę. Ale nie pozwolimy dalej sobą pomiatać!

Anonimowy pisze...

Chciałbym się ustosunkować do postu wyżej, moim zdaniem przesadą jest że nic nie zyska Nieborów Mały jeśli utworzymy wieś,korzyści będa wspólne.Czy to naprawdę powód do okłutni, że droga główna prowadzi na N. Wielki? czy nie mamy większym powodów do zmartwienia?, czy główna czy podporzadkowana i tak prowadzi na Nieborów. Pamiętamy czasy kiedy nie byliśmy sołectwem i w Nieborowie nie robiło się nic, a teraz jak mamy szansę by stać się wsią pojawiają się konflikty które do niczego dobrego nie doprowadzą, czy naprawde nie widzicie że komuś zależy by nas skłócić i nie doprowadzić do dalszego rozwoju, w życiu trzeba czasem udać się na kompromis. Student :)

Anonimowy pisze...

„Studencie” widocznie nie potrafisz dobrze liczyć bo w Małym Nieborowie jest więcej domów. Myślicie że jest was więcej to możecie decydować za nas?? W Polsce jest demokracja i każdy ma prawo wyboru. A skoro mowa o wodociągu to nie jesteś na bieżąco. Najpierw sprawdź a później rzucaj argumenty.

Anonimowy pisze...

Już widzę, jak przypisujecie sobie zasługi w tym, że Rada Gminy w tym roku przyznała 80 tys. zł na oświetlenie drogi w Małym Nieborowie. To dzięki temu, że nie pozwalacie sobą pomiatać.OK. Jesteście Wielcy.

Anonimowy pisze...

"Studencie" powiedz który Nieborów będzie wsią? Mały czy Wielki?? A może będzie tylko jeden Nieborów??

Anonimowy pisze...

szkoda że Wielki Post a Wy się kłócicie, czy jutro w kościele dojdzie do bójki?

Anonimowy pisze...

Ale może teraz na poważnie. Czy jest ktoś o wysokim ilorazie inteligencji, co jest w stanie odpowiedzieć na te pytania? Jaki jest dowód na pokrycie kosztów odnośnie utworzenia wsi Nieborów Wielki, czy sprawiedliwie były dzielone pieniądze miedzy Nieborów Wielki a Mały oraz Zapady, odnośnie znaku „Nieborów Wielki „ który mieści się w Zapadach skąd on tam się znalazł , jak to się stało że droga na Wielki Nieborów jest główna oraz dlaczego nie potraficie uznać sprzeciwu Nieborowa Małego odnośnie powstania wsi? Dlaczego nie podacie żadnych konkretnych odpowiedzi?

Anonimowy pisze...

odp.: NIE BO NIE - przecież to proste :)

Anonimowy pisze...

Jesteście żałośni „NIE BO NIE”. Od mieszkańców Nieborowa Małego oczekujecie konkretnych odpowiedzi a sami nie potraficie odpowiedzieć na te proste a zarazem tak trudne pytania.

Anonimowy pisze...

Chcesz dowodu to zrób sobie spacerek do Białej lub do Budziwoja.

Anonimowy pisze...

Do Białej i Budziwoja? Hmmm z tego co wiem to nie można tego porównać. Wy chcecie wsi w której pozycja Nieborowa Małego się nie zmienia. Odnośnie Białej i Budziwoja chodziło o prawa miejskie co adekwatne jest nawet do gwałtownego wzrostu cen gruntu itp.
Ps. Jeśli tam dostanę odpowiedz na moje pytania to z miłą chęcią się tam wybiore…

Anonimowy pisze...

Jak nie można porównać, skoro to był Wasz główny argument, który jak się okazało był nieprawdziwy.

Anonimowy pisze...

Dla osób których myślenie boli. W mojej wypowiedzi pokazana jest jednoznaczna różnica zysków poszczególnego mieszkańca Białej czy tez Budziwoja w stosunku do mieszkańca Nieborowa Małego. Czy oni musieli na własny koszt wymieniać dokumenty czy nie to jest nie ważne. Tak czy inaczej wygrali na tym ponieważ cena ich działek wzrosła gwałtownie. Niestety mały Nieborów ma inaczej ma płacić i poza tym nie ma więcej nic

Łukasz pisze...

Apeluje aby wyrażać swoje opinie bez obraźliwych i wulgarnych tekstów !!!
W przeciwnym razie będą one usuwane.
Admin

Anonimowy pisze...

Może trzeba się zorganizować i zrobić coś dla całej wspólnoty Nieborowa a nie wymyślać niestworzonych rzeczy. Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, niema MY LEPSI i niema WY GORSI jesteśmy JEDNO czy wam się to podoba czy nie.Zastanówcie się o co w ogóle się sprzeczacie, ja wam powiem o nic bo chore ambicje nic nie znaczą.Trzeba się zorganizować i pokazać że potrafimy dążyć do słusznych celów a nie kłócić się.

Łukasz pisze...

Informujemy, że 28 lutego 2010 r. zamknęliśmy podjęty przez nas temat „Tworzymy wieś Nieborów”.
Naszą intencją było umożliwienie mieszkańcom Sołectwa wyrażania opinii na temat utworzenia wsi Nieborów. W związku z okolicznościami, jakie pojawiły się w ostatnich dniach tematyka dyskusji stała się nieaktualna.
Nadmieniamy równocześnie, że kilkanaście postów zostało przez nas usuniętych. Ich anonimowi autorzy w swych wypowiedziach przekraczali elementarne zasady kultury osobistej, wykorzystując forum do zaspokajania własnych potrzeb.
Treść niektórych usuniętych wpisów nie była merytorycznie związana z poruszonym problemem.

Wszystkim osobom, które zrozumiały istotę podjętego wątku i wyraziły swoje poglądy na temat tworzenia wsi Nieborów serdecznie dziękujemy.

Autorzy/administratorzy strony

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]