herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

środa, 7 lutego 2007

Nieborow w RSS

Rusza wersja testowa naszej strony www w standarcie RSS Prosimy o komentarze dotyczące naszej nowej szaty graficznej... Chętnych do współpracy o projekt nowego logo RSS Sołectwo Nieborow...
Oraz wszystkich innych do udzielania się w komentowaniu...

poniedziałek, 5 lutego 2007

Zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w sołectwie Nieborów. Sołtys Nieborowa pani Maria Janik złożyła sprawozdanie z 4-letniej kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów władz sołectwa. Na sołtysa została zgłoszona jedna kandydatura. Znaczną większością głosów (56 na 72) po raz kolejny została wybrana pani Maria Janik. Członkami rady sołeckiej zostali: Mieczysław Rybka, Ewa Piech, Wiesław Trzyna, Zofia Wojtanowska. Potem wójt gminy Hyżne pan Bogusław Kotarba przedstawił plan inwestycji w 2007 roku.
Pragniemy zaznaczyć, że wybory wzbudziły powszechne zainteresowanie, co zostało potwierdzone największa frekwencją w całej gminie.
Ze swojej strony serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w minionej kadencji przyczynili się do rozwoju naszego sołectwa.
Życzymy powodzenia i sukcesów nowo wybranym władzom (i cierpliwości w kontaktach z mieszkańcami).
Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]