herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

poniedziałek, 5 lutego 2007

Zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w sołectwie Nieborów. Sołtys Nieborowa pani Maria Janik złożyła sprawozdanie z 4-letniej kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów władz sołectwa. Na sołtysa została zgłoszona jedna kandydatura. Znaczną większością głosów (56 na 72) po raz kolejny została wybrana pani Maria Janik. Członkami rady sołeckiej zostali: Mieczysław Rybka, Ewa Piech, Wiesław Trzyna, Zofia Wojtanowska. Potem wójt gminy Hyżne pan Bogusław Kotarba przedstawił plan inwestycji w 2007 roku.
Pragniemy zaznaczyć, że wybory wzbudziły powszechne zainteresowanie, co zostało potwierdzone największa frekwencją w całej gminie.
Ze swojej strony serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w minionej kadencji przyczynili się do rozwoju naszego sołectwa.
Życzymy powodzenia i sukcesów nowo wybranym władzom (i cierpliwości w kontaktach z mieszkańcami).

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Równiez dziękuje za trud, jaki został włozony przez sołtyskę, radę sołecką i młodzież. Powninni sie od was uczyć. Zwłaszcza Hyżne.Jesteście podobno jedynym sołectwem na podkarpaciu ( a może i Polsce), które ma swoją strone internetową. Wstyd mi, źe tak duża ponad 3tyś. wieś jak Hyzne jej nie ma. Zresztą czego można chcieć jak nawet nasz urząd gminy aktualizuje swoję stronę raz na ruski rok (i to jak musi). Pozdrawiam twórców. Tak trzymać. Bijcie dalej wszystkich na łeb:D

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]