herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

czwartek, 26 października 2006

Spalarnia plazmowa na Makłuczce

W dzisiejszych „Nowinach” na str. 9 znajduje się artykuł dotyczący budowy planowanej inwestycji tzn. plazmowej utylizacji śmieci na Makłuczce.

Przytoczmy tutaj fragment wypowiedzi na temat:
Termiczna neutralizacja, likwidacja i utylizacja odpadów
prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej


"Przedstawione skrótowo informacje o termicznej możliwości utylizacji odpadów wg stanu wiedzy na dzisiaj skłaniają do następujących wniosków:
1. Nie ma obecnie dobrej, pozbawionej wad i taniej technologii termicznej utylizacji odpadów organicznych.
2. Każda taka technologia zależnie od poniesionych nakładów daje mniejsze lub większe zanieczyszczenie środowiska.
3. Decydent stoi praktycznie zawsze przed wyborem mniejszego zła i musi podjąć decyzję w odniesieniu do konkretnych warunków – województwa, miasta, powiatu czy gminy – mając na uwadze kiedy i w jakich okolicznościach problem dalszego tylko składowania odpadów na wysypisku przy braku ich bieżącej likwidacji stał się dalej już niemożliwy.
4. Koniecznym jest dla konkretnych przypadków analiza możliwości częściowego stosowania termicznej utylizacji odpadów w obrębie np. danego zakładu przeróbki odpadów"


Cały artykuł znajdziesz tutaj spalarnia plazmowa.pdf.

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]