herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

wtorek, 26 września 2006

Nieborów jakiego nie znamy

Dziś Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o udzieleni grantu do Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przyznany grant wykorzystamy na realizację projektu Nieborów jakiego nie znamy

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]