herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

czwartek, 7 stycznia 2010

Tworzymy wieś Nieborów


MIESZKAŃCY NIEBOROWA

W sierpniu 2009 roku osobiście przeprowadziłem wstępne konsultacje wśród mieszkańców sołectwa Nieborów w sprawie utworzenia wsi Nieborów. W tych konsultacjach za utworzeniem wsi Nieborów opowiedziało się 162 osoby, 2 osoby wstrzymało się, a 2 było przeciw. Kilku mieszkańców odmówiło podpisania. Ubolewam, że nie dotarłem do wszystkich uprawnionych do głosowania.

Pomyślny wynik wstępnych konsultacji skłonił mnie do wystąpienia w imieniu mieszkańców do Wójta i Rady Gminy Hyżne w sprawie utworzenia wsi Nieborów.
18 listopada 2009 roku Rada Gminy Hyżne podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie utworzenia wsi. Po ukazaniu się uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Hyżne, w terminie do dwóch tygodni, ogłosi termin głosowania w sprawie utworzenia wsi Nieborów.
Jak informowałem z Panem Wójtem na zebraniu wiejskim w 2009 r. koszty utworzenia wsi to wymiana dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, koszty geodezyjne/zmiana obrębu geodezyjnego, zmianę numeracji domów itp. wyniosą około 15000 zł. Koszty te poniesie Skarb Państwa, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy. Mieszkańcy nie poniosą zaś żadnych kosztów finansowych. Będziemy musieli natomiast uregulować sprawy związane ze zmianą adresu w bankach i innych instytucjach. Mam nadzieję, że warto będzie ponieść takie koszty. Ze swej strony obiecuję wszystkim, którzy będą mieli kłopoty z załatwieniem tych spraw, że im pomogę.
GŁÓWNE CELE TWORZENIA WSI :
- większe możliwości dalszego rozwoju miejscowości
- na zewnątrz gminy nie istniejemy i nie mamy prawa używać nazwy Nieborów
- uzyskanie pełnych praw, takich jakie posiadają Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Szklary, Wólka Hyżneńska
- racje historyczne: już w 1735 roku w czasie wizytacji biskupa przemyskiego wymieniano, że parafię Hyżne tworzą wsie Hyżne, Dylągówka, Gregorówka i Nieborów
- w przyszłości status wsi pomoże w uzyskaniu praw miejscowości zdrojowiskowej i leczniczej
- istniejąca Ustawa stwarza takie możliwości
- wielu nieżyjących już mieszkańców Nieborowa prosiło mnie o utworzenie wsi Nieborów.
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Nieborowa za zrozumienie i poparcie inicjatywy utworzenia wsi Nieborów, Panu Wójtowi dziękuję za przygotowanie uchwały i uzgodnienie granic przyszłej wsi Nieborów, Radnym dziękuję za dotychczasowe poparcie.
Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich mieszkańców Nieborowa o udział w głosowaniu i oddanie głosu za utworzeniem wsi Nieborów. Wykorzystajmy jedyną, może niepowtarzalną chwilę, w której mamy Wójta nie sprzeciwiającego się tworzeniu wsi, a Rada Gminy do której będzie należała decyzja ostateczna jest temu przychylna.
Niestety 12 lat temu ówczesny Wójt i Rada Gminy byli przeciwni utworzeniu wsi Nieborów. Musieli natomiast utworzyć sołectwo Nieborów, ponieważ spełnialiśmy wszystkie niezbędne warunki.


Z poważaniem
Jacek Baran
Radny Gminy Hyżne

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]